Đổi Link nếu ko xem được:Link 1Link 2Link 3
Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn

Linh Kiếm Tôn Tập 419 Vietsub

Linh Kiếm Tôn

Phim nói về cường giả Sở Hành Vân bị tập kích, trở lại lúc còn trẻ, bất ngờ trở thành thiếu chủ phế vật yếu đuối năm đó, cùng với nữ chính Thủy Lưu Hương vượt qua mọi trở ngại.

Kiếp trước, hắn bị ác nhân hãm hại, kiếp này, tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối từ kiếp trước, kiếp này, nhất định phải bù đắp! Đợi đến khi Linh Kiếm thét dài, thiên địa tam giới, ta là Chí Tôn!

Cùng đón xem thiếu chủ phế vật Sở Hành Vân làm thế nào xông pha đại lục, gặp kỳ ngộ, trở thành chí tôn Thiên Đế rung chuyển trời đất.

Cấp bậc tu luyện:

Tôi Thể – Tụ Linh – Địa Linh – Thiên Linh – Âm Dương – Niết Bàn – Võ Hoàng (mỗi cảnh phân làm cửu trọng) – Đế Tôn (thiên địa chi lực) – Thiên Đế (Nhất Phương Thế Giới chi lực / Lục kiếp với Thượng Đế Tôn) – Thiên Tôn (Tam Thiên Thế Giới chi lực / một đạo nào đó tu luyện đến cảnh giới tối cao như: Kiếm đạo) – Tổ Cảnh (Tổ Cảnh thông thường và Tổ Cảnh cao thủ) – Thánh Cảnh – Đạo Cảnh.

Cấp bậc võ học cùng với công pháp:

Nhân – Linh – Thánh – Thiên – Tạo Hóa.

Cấp bậc vật phẩm:

Linh khí – Bảo khí – Pháp khí – Vương khí – Hoàng khí – Đế binh – Thiên binh.

Cấp bậc Võ Linh:

Nhất phẩm đến cửu phẩm (cao nhất là chín chín tám mươi mốt đạo Đạo Văn, cao nhất là 9.9 phẩm đại quy chân Võ Linh).

Độ hòa hợp Linh khí:

Nhất phẩm đến cửu phẩm.

Linh Kiếm Tôn

Link 1Link 2Link 3