Phàm Nhân Tu Tiên – Ma Đạo Tranh Phong (Phần 3)

Phàm Nhân Tu Tiên là một câu chuyện tiên hiệp kể về Hàn Lập – một người bình thường nhưng lại gặp vô vàn cơ duyên để bước đi trên con đường tu tiên, không phải anh hùng cũng chẳng phải tiểu nhân, Hàn Lập từng bước khẳng định mình. Chiến Ma Đạo, đoạt chí bảo, rong ruổi Tinh Hải, ân thù rõ ràng, trở thành cường giả tung hoành tam giới. Liệu Hàn Lập và người yêu có thể cùng bước trên con đường tu tiên và có một cái kết hoàn mỹ? những thử thách nào đang chờ đợi bọn họ?

Cảnh giới tu tiên:

Hạ cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần

Trung cảnh giới: Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa

Thượng cảnh giới: Độ Kiếp (qua tầng này có thể phi thăng Tiên giới, đồng thọ cùng trời đất)

Link 1Link 2Link 3